top of page

CATEGORIA: EQUIPO DE PRUEBA DE CEMENTO
CEMENTO: es un aglomerante hidráulico que se endurece y vuelve a ablandarse cuando se hidrata con agua. El material que se agrega a la mezcla de concreto justo antes o durante el proceso de mezcla de los materiales básicos como el cemento, el agregado y el agua que se usa para formar la mezcla de concreto se llama aditivo para concreto. Los aditivos para concreto se utilizan para mejorar el rendimiento del concreto al cambiar algunas propiedades del concreto y / o para hacer que el concreto sea más económico. Se utilizan varios métodos de prueba para determinar el contenido y la calidad del cemento. Algunos de ellos son los siguientes; Prueba de densidad de grano de cemento (TS EN 196-6: 2012) Superficie específica del cemento (Prueba de Blaine) (TS EN 196-6: 2012) Residuo de tamiz de cemento (90µ) (TS EN 196-6: 2012) Tiempo de fraguado del cemento y determinación de consistencia (TS EN 196-3 + A1: 2010) Determinación de la expansión (TS EN 196-3 + A1: 2010) Resistencia del cemento + resistencia a la flexión (2,7, 28 días) (TS EN 196-1: 2009) Determinación de la cantidad de cloruro de cemento (TS EN 196-2: 2013) Determinación del contenido de sulfato de cemento (TS EN 196-2: 2013) Determinación de la pérdida de calor del cemento (TS EN 196-2: 2013) Óxido de sodio soluble en agua del cemento (Na2O) - Contenido de álcali (TS EN 196) -2: 2013) Determinación de azufre de cemento (TS EN 196-2: 2013) Determinación de residuos insolubles de cemento (TS EN 196-2: 2013) Cambio de tamaño en las barras de mortero expuestas a la solución de sulfato de sodio y cemento (ASTM C 1012) determinación del potencial de alargamiento (prueba de resistencia al sulfato) (ASTM C 452-15)

Otomatik Çimento Basma Eğilme Deney Presi

STANDARTLAR  : TS EN 196-1, 459-2, 1015-11, 13454-2; ASTM C109, C348, C349; BS 3892-1, 4551-1

İki kabinli basınç ve eğilme deney presi, tek kabinli basınç deney presi veya eğilme deney presi olarak tedarik edilebilen otomatik çimento deney presleri, uygun aksesuarlar ile birlikte harç numunelerine ait basınç ve/veya eğilme deneylerinin yapılabilmesine olanak sağlar.

Çimento Test Presi ile 40x40x160 mm eğilme, 40x40x 40 mm basma ve çekme deneyleri yapılabilir.

Otomatik Çimento Eğilme ve Basma Test Presi Aşağıdaki Ekipmanlardan Oluşur;

Basma ve Eğilme Aparatlar.

Bilgisayar Programı ile Hidrolik Güç Paketi.
Çimento Test Presi Gövdesi Çift pistonlu ve Çift Load cell sistemine sahiptir.

Basınç deneyi kapasitesi  200 kN (25 ton )

Eğilme deneyi kapasitesi  50 kN (5 ton)

Sistem bilgisayar ile otomatik modda deneyleri yapabilir. deneylerinizin sonuçlarını bilgisayarınıza kaydedebilir hem de yazıcınızdan

raporlandırabilirsiniz.

Manuel Çimento Mikseri

STANDARTLAR  TS EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4; ASTM C187, C305, AASHTO T129, T131, T162

Manuel Çimento Mikseri (yaklaşık 5 litre  kapasiteli), çimento harç ve pastalarının ilgili standartlara uygun olarak karıştırılması için tasarlanmıştır.

Makine üzerindeki anahtar kullanılarak düşük hız seçildiğinde,  karıştırma paleti, karıştırma kabı yörüngesinde 62 devir/dakika, kendi ekseni etrafında 140 devir/dakika hızla, yüksek hız  seçildiğinde ise karıştırma kabı yörüngesinde 125 devir/dakika kendi ekseni etrafında

ise 280 devir/dakika hızda döner.

Kumun kolayca kaba dökülebilmesi için kum doldurma hunisi bulunur. Karıştırma kabı ve paleti kolayca takılıp sökülebilir.

Manuel çimento mikseri aşağıdakiler ile birlikte verilir.

Karıştırma Kabı, 5 L (yaklaşık) Karıştırma Paleti

STANDARTLAR  TS EN 196-6; ASTM C204; AASHTO T153

Portland çimentosu, kireç,  vb. pudra boyutlu malzemelere ait tane inceliğinin, özgül yüzey olarak belirlenmesinde kullanılır.

PRS-CM0046 Referans Çimento, ayrıca sipariş edilmelidir.

Blaine Hava Geçirgenlik Cihazı aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir.

U manometre tüpü,

Manometre sıvısı, 250ml

Test standı,

Lastik puar,

Hücre

Plastik huni,

Filtre kağıdı,100 adet.

Çimento Hava Ölçer

STANDARTLAR  TS EN 413-2,  459-2, 1015-7

Hava ölçer; çimento pastası, çimento ve kireç harcı v.b. ürünlerde hava miktarı ölçülmesinde kullanılır.

Hava ölçer dökme  alüminyumdan üretilmiştir.

Harç ile doldurulan alt kap ile üst kısım arasındaki sızdırmazlık,  yaylı iki klepe ile sağlanmıştır.

Cihazın üst kısmında yer alan basınç göstergesi,  hacimce  % 0 – 20 arası taksimatlandırılmıştır.

Çimento Penetrometresi Aparatı,

STANDARTLAR TS EN 413-2, 459-2, 1015-4

Çimento Penetrometresi Aparatı, harç çimentosu, yapı kireci ve alçıların kıvam ölçümünde kullanılır.

Cihaz, deney kabı, deney kabının yerleştirildiği çelik taban plakası, penetrasyon kolu ve pistonu taşıyan düşey bir koldan oluşur.

Düşme yüksekliği 100 mm’ye ayarlıdır. Piston  ve bunu taşıyan alüminyum düşey kolun ağırlığı  90 g dır.

 

Çimento Penetrometresi  aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir.

Deney Kabı (Ø80 mm x 70 mm derinlik)

Tokmak

İki ve üç gözlü çimento büzülme kalıpları,

STANDARTLAR ASTM C151, C157, C452, C490, C596; TS EN 12617-4

İki ve üç gözlü çimento büzülme kalıpları, dijital boy ölçüm çerçevesi ile birlikte çimento esaslı

harçların lineer büzülme/genleşme ölçümünde kullanılacak prizma numunelerinin  standartlara uygun olarak hazırlanmasında kullanılır.

Referans  çubuk ayrıca şipariş edilmelidir.

STANDARTLAR : EN 445-NF P18-358,P18 507

Çimento Akış Konisi ; çamur ve harç gibi sıvı malzemeleri akış viskozitelerini ölcmek için kullanılır.

Çimento harcının akışkanlığı 1000 ml’de 17 ile 25 saniyeler arasında ölçüm gözlemlenir.

Ürün, korozyona karşı paslanmaya karşı galvaniz ile kaplanmıştır

Çimento Akış Konisi aşağıdaki ekipmanlar ile birlikte verilir ;

Akış Konisi: Koni üst çap:155 mm, yüksekliği: 290 mm dir.

150 mm Çapında Elek

Koni için Stant.

Plastik Beher.

Nozzle 8, 9, 10 ve 11 mm

Çimento  İşlenebilirlik süresi tayini cihazı

STANDARTLAR  :  EN 13294,TS EN 1015-9

Çimento  İşlenebilirlik süresi tayini cihazı;  taze harcın işlenebilme ve düzeltilme süresinin tayini için kullanılır.

Cihaz, levye destekli olup (kollu matkap tipinde), pirinçten yapılmış pullu penetrasyon çubuğu, sıkıştırma ve kitleme desteği ile birlikte kompledir

Çimento Vibrasyon Makinesi ( 70,7 Küp Kalıplar İçin )

STANDARTLAR BS 4550

 

Basınç dayanım deney numunelerinin hazırlanması sürecinde, harcın 70.7 mm lik küp kalıpların sıkıştırılması işlemi için kullanılır.

Kalıp tablası; her bir numunenin dakikada 12000 devirde vibrasyonuna olanak sağlayan eksantrik şafta bağlı, 4 yay üzerine monte edilmiştir.

Cihaz üzerindeki zamanlayıcı (timer), her 120 saniyelik vibrasyon süresi sonunda otomatik olarak duracak şekilde ayarlanmıştır.

70.7mm küp kalıp ayrıca sipariş edilmelidir.

Çimento Yayılma Tablası

 

STANDARTLAR ASTM C230; TS EN 459-2, 1015-3

Çimento, kireç ve harç kıvamının belirlenmesinde kullanılır. A ASTM standardına ve TS EN

standardına uygundur. Elle çalıştırılan modeller dışında,  motorlu modeller de mevcuttur.

Kül Fırınları

STANDARTLAR  TS EN 196-2; ASTM C25, C115

Kül Fırınları , çimento, yapı kireci, v.b. malzemelerde, kızdırma kaybı ve çözünmeyen kalıntı miktarının belirlenmesinde

kullanılır.

PID dijital kontrol sistemi ile çalışma süresi ve sıcaklık kullanıcı tarafından programlanabilir.

Yüksek Basınçlı Çimento Otoklavı

STANDARTLAR  ASTM C151, C490; UNE 7207

Yüksek Basınçlı Çimento Otoklavı, sertleşmiş çimento numunelerinde genleşme ölçümü için tasarlanmış bir

cihazdır.

154 mm çapında ve 430 mm yüksekliğindeki yüksek basınçlı buhar kabında, aynı anda 10 adet numuneye deney

uygulanabilir.

Yüksek Basınçlı Çimento Otoklavı;  basınç göstergesi, basınç regülatörü, sıcaklık regülatörü, kontrol anahtarları ve

güvenlik valfinden oluşur.

PRS-CM0033 İki Gözlü Çimento Büzülme Kalıbı ayrıca sipariş edilmelidir.

Yüksek Basınçlı Çimento Otoklavı aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir.

Numune Rafı (10 numune kapasiteli)

bottom of page